Anderlecht op de Weg naar een Gelukkig Leven

CIDS-TWTH

Wederzijds vertrouwen is het sterkste materiaal om menselijke relaties op te bouwen. Zonder dit stort alles is. (*)
Brussel. Zaterdag 2 juli. Een team vrijwilligers van de vereniging De Weg naar een Gelukkig Leven verdeelde onder voorbijgangers en handelaars van de gemeente Anderlecht meer dan 3000 boekjes van de Weg naar een Gelukkig Leven in het kader van hun campagne “Vrede en Solidariteit”.

CIDS-TWTHDeze boekjes bevatten de geheimen om een gelukkig leven te leiden, en dat in slechts 21 leefregels.
Ze zijn in de jaren 80 geschreven en zijn meer dan ooit actueel. Ze laten toe om zijn eigen acties te herzien in het licht van de grote menselijke deugden en ook anderen te helpen.

Ze waren herkenbaar aan hun witte T-shirts met het logo. De vrijwilligers begaven zich in de winkels vanaf de beenhouwer tot de supermarkten, via de cafés, de restaurants, enz.

Iedereen was geïnteresseerd om dit beruchte boekje te bemachtigen, dat het nu voor henzelf was of voor hun klanten, temeer dat het in 3 talen was voorgesteld: Arabisch, Frans of Nederlands. Een persoon wou zelfs een hele doos om naar zijn land te sturen, Afrika.

Het boekje, een ware niet-religieuze morele code, geschreven door de humanist Ron Hubbard, toont iedereen, ongeacht hun sociaal-culturele achtergrond of geloof, de te volgen weg naar een gelukkiger leven, met meer welvaart en meer voldoening.
Dit boekje herinnert ook door zijn voorschriften aan het belang van solidariteit, respect, waardigheid, vertrouwen en integriteit, elementen die bijdragen aan de opbouw van een fatsoenlijke samenleving.

Bezoek de website, ontdek de videoclips van elke leefregel, en de film: http://www.dewegnaareengelukkigleven.nl/
(*) Leefregel nr. 14: Wees vertrouwen waard.


Brussel, zaterdag 4 juni 2016, ter gelegenheid van de Wereldmilieudag, is de documentaire “Bescherm en bewaar je omgeving”

Brussel, zaterdag 4 juni 2016, ter gelegenheid van de Wereldmilieudag, is de documentaire “Bescherm en bewaar je omgeving” geprojecteerd in lus in de Informatiehal van de Scientologykerken voor Europa, in coördinatie met de vereniging De Weg naar een Gelukkig Leven.

Weg Naar een Gelukkig Leven bEr waren ook verenigingen die werken voor vrede en solidariteit, kunstenaars, (dichters, zangers, schilders), samen een 40 tal mensen die voor de gelegenheid een conferentie bijwoonden, met het thema “Een vredelievende omgeving”.

De voorzitster van de Vereniging van de Weg naar een Gelukkig Leven heeft de activiteiten van haar vereniging gepresenteerd in het domein van het milieu en in grote mate haar programma voor het herstellen van vrede en solidariteit in de maatschappij.

Wat het milieu betreft, heeft zij niet nagelaten de humanistische Ron Hubbard te noemen: “Er zijn veel dingen die we kunnen doen om te helpen zorgen voor de planeet. Het begint met het idee dat het zou moeten gedaan worden. Vervolgens door anderen te suggereren wat dat zou het zouden moeten doen. De mens is tot het punt gekomen waar hij de mogelijke capaciteit heeft om de aarde te vernietigen. Hij zou moeten gepusht worden tot het punt dat hij haar kan redden, en dat hij het doet. Het is immers op deze planeet dat wij leven. ”

De informatiedag werd in goede samenhorigheid afgesloten in de vroege avond met een hapje en een drankje.

Een informatiekit, met een DVD en het boekje De Weg naar een Gelukkig Leven, vertaald in meer dan honderd talen, werd overhandigd aan elke deelnemer.

Voor meer informatie of om uw eigen informatiekit van de Weg naar een Gelukkig Leven, ga naar http://dewegnaareengelukkigleven.nl/

Weg Naar een Gelukkig Leven a


“Zeg maar goeiendag” in de strijd tegen angst en teruggetrokkenheid

zeg_maar-a

zeg_maar-aDe leden van de vereniging “De Weg naar een Gelukkig Leven” associëren zich en nemen deel aan de nationale actie “Zeg maar goeiendag” die op 7 juni 2016 werd gelanceerd en die verder zal gezet worden tot in de herfst in gans België “als positief antwoord op gevoelens van angst, onveiligheid en teruggetrokkenheid”

Deze actie die “vrij van ideologie is, apolitiek en niet commercieel” heeft als doel om een klimaat van samenhorigheid en vertrouwen te scheppen, een doel dat ook de Vereniging De Weg naar een Gelukkig Leven met haar campagne “Vrede en Solidariteit” beoogt, die werd gelanceerd na de aanslagen in Frankrijk en België

Voor meer informatie over deze actie, surf naar:
www.zegmaargoeiendag.be

Voor meer informatie over De Weg naar een Gelukkig Leven, surf naar:
www.dewegnaareengelukkigleven.nl


De campagne Vrede en Solidariteit in Molenbeek gaat door

De-campagne-Vrede-en-Solidariteit-in-Molenbeek-gaat-door-i

De-campagne-Vrede-en-Solidariteit-in-Molenbeek-gaat-door-iBrussel, zaterdag 28 mei 2016. De coördinatrice van de vereniging De Weg naar een Gelukkig Leven was terug met een tiental vrijwilligers in de buurt van Molenbeek om duizenden boekjes van “Vrede en Solidariteit” uit te delen in het Frans en het Arabisch.

Na de Gentsesteenweg begaven de vrijwilligers zich naar de Ribeaucourtstraat, in de buurt van Parvis Sint-Jan-Baptiste en het gemeenteplein. Er zijn in totaal ongeveer 3000 boekjes verdeeld bij een honderdtal handelaars die bijna allemaal ook de DVD kregen van De Weg naar een Gelukkig Leven die de voorschriften uit de het boekje in beelden omzet.

De handelaars waren steeds even tevreden omdat ze konden deelnemen aan deze actie van Vrede en Solidariteit door de boekjes ter beschikking te stellen aan hun klanten.

Eén van de handelaars had al laten weten dat hij een aantal weken geleden met deze boekjes reeds bezocht werd in één van zijn andere winkels en dat hij het op prijs stelde dat sindsdien de campagne doorging in de andere buurten van Molenbeek.

Op de straat kwamen de voorbijgangers de vrijwilligers, herkenbaar aan hun witte T-shirts, tegemoet om een paar exemplaren van het boekje te vragen voor henzelf, hun familie en hun vrienden.

“Het enige dat je moet doen, is te zorgen dat De Weg naar een Gelukkig Leven blijft uitgedeeld worden in de maatschappij. Zoals olie, verspreid over een razende zee, zal de rust zich meer en meer uitstrekken.”

Epiloog – De Weg naar een Gelukkig Leven van Ron Hubbard.

Voor meer informatie over de vereniging De Weg naar een Gelukkig Leven Belgium, of om de leefregels in beelden de zien, ga naar: www.dewegnaareengelukkigleven.nl


St-Gillis verwelkomt De Weg naar een Gelukkig Leven

St-Gillis verwelkomt De Weg naar een Gelukkig Leven e

“Wederzijds vertrouwen is de meest solide basis om menselijke relaties op te bouwen. Zonder dat, zou alles instorten.” (*)
 
St-Gillis verwelkomt De Weg naar een Gelukkig Leven aBrussel – Zaterdag 7 mei 2016, hebben de handelaars van St-Gillis, de marktkramers op het plein daarbij inbegrepen, de vrijwilliger van de vereniging “De Weg naar een Gelukkig Leven” hartelijk ontvangen. Ze kwamen hen bezoeken om hun de boekjes te geven “De Weg naar een Gelukkig Leven : het gezond verstand om gelukkig te zijn”.

Dit boekje met 21 voorschriften, een werkelijk niet-religieuze code, toont aan iedereen de weg die leidt tot een gelukkig, bloeiender leven met meer vervulling. Ongeacht zijn socio-culturele origine of zijn geloof.

Het werd in het Arabisch, Frans en Nederlands voorgesteld tot grote voldoening van de handelaars.

Dit boekje herinnert – door middel van de voorschriften – aan het belang van solidariteit, respect, waardigheid en vertrouwen die bijdragen aan een vriendschappelijke maatschappij.

Bezoek de site, ontdek de voorschriften van de Weg naar een Gelukkig Leven onder de vorm van video clips op: www.wegnaareengelukkigleven.be

(*) Voorschrift #14 : Wees het vertrouwen waard


Brussel properder met de Weg naar een Gelukkig Leven

Brussel properder met de Weg naar een Gelukkig Leven 12

Brussel properder met de Weg naar een Gelukkig Leven 12Brussel – zaterdag 23 april 2016. Ter gelegenheid van de Dag van de Netheid, opgericht door de Stad Brussel, hebben een tiental vrijwilligers van de vereniging De Weg naar een Gelukkig Leven zich ingezet om een grote schoonmaak actie uit te voeren tussen Hallepoort en Louise.

Zoals elk jaar hebben de vrijwilligers van de Belgische Vereniging “weg naar het geluk”, gekleed in hun witte T-shirt met het logo van De Weg naar een Gelukkig Leven en gewapend met borstels, tangen, handschoenen en zakken, hun missie vervuld om bij te dragen aan het nog meer gastvrij te maken van dit deel van de stad Brussel.

De deelnemers hebben een aantal vuilniszakken gevuld met afval en papier, aangemoedigd en geprezen door voorbijgangers en bewoners.

Deze bewustmakingscampagne om de stad schoon te houden is om het krediet van de overheid, want hoewel de netheid van de openbare ruimte en de kwaliteit van het milieu een prioriteit is voor de stad, is het toch niet minder waar dat netheid in de eerste plaats de taak van iedereen is.

Voor de vrijwilligers van de Vereniging van De Weg naar een Gelukkig Leven, komt dit overeen met de uitvoering van de leefregels 6 & 12: “Geef het goede voorbeeld” en “Bescherm en verbeter je omgeving”, twee van de 21 leefregels van het boekje De Weg naar een Gelukkig Leven – gezond verstand als gids voor een beter leven, geschreven door L. Ron Hubbard in 1981, een gids voor een beter leven, op basis van gezond verstand.

Wenst u de 21 leefregels te ontdekken, tevens beschikbaar in de vorm van videoclips: http://www.dewegnaareengelukkigleven.nl


Vrede en Solidariteit in Molenbeek – 2

DSC00191

DSC00191Brussel – zaterdag 25 april 2016. Na het succes in Molenbeek, op de Gentsesteenweg vorige week, hebben de vrijwilligers van de Belgische vereniging weg naar een gelukkig leven de distributie van de boekjes De Weg naar een Gelukkig Leven: gezond verstand als gids voor een beter leven, verdergezet als onderdeel van hun campagne Vrede en Solidariteit.

“Op alle tijden en op alle plaatsen, heeft de mens bepaalde waarden gerespecteerd en vereerd. Ze worden deugden genoemd. Zij waren het verschil tussen de wilde en de beschaafde mens, tussen chaos en een fatsoenlijke samenleving. “(*)

De verwelkoming was nog steeds even hartig, zowel bij de apotheker als bij de eigenaar van een verschillende winkels die erop aandrong dat al zijn winkels exemplaren van dit boekje kregen voor hun klanten, om hen uit te nodigen voor Vrede en Solidariteit.

Het boekje is een echte niet-religieuze morele code en biedt de 21 leefregels in 1981 geschreven door de humanist Ron Hubbard; het toont iedereen de weg naar een bloeiend, meer succesvol en gelukkig leven, ongeacht je socio-culturele achtergrond of geloof. Zo had de animator van een jeugdcentrum meerde exemplaren meegenomen om er zijn lessen op te baseren, omdat hij jongeren wil leren over de grote deugden die beschavingen welvarend en gelukkig maken.

De vrijwilligers hebben zodoende meer dan 1200 boekjes afgegeven, in het Arabisch en of in het Frans, in bijna 100 winkels. Deze boekjes met de Belgische driekleur en met de 3 vredesduiven moedigen Vrede en Solidarteit aan.

Bovendien waren er vele blijken van sympathie en steun voor het werk van de vereniging om hun stad te helpen bij het herstellen van het vertrouwen, onderlinge solidariteit en het plezier van het samenleven in diversiteit, een beetje aangetast door media .

Bezoek de website, ontdek de clips en haar documentaires: http://www.dewegnaareengelukkigleven.nl

 

(*) Leefregel 20: Probeer anderen te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden


Molenbeek voor Vrede en Solidariteit

gal-3737038

gal-3737038“Op elk moment en op elke plaats heeft de mens bepaalde waarden gerespecteerd en vereerd. We noemen ze deugden. Ze waren het verschil tussen de barbaar en de beschaafde mens, tussen de chaos en een eerlijke samenleving.” (*)

Brussel. In de gemeente Molenbeek hebben de vrijwilligers van de Belgische vereniging De weg naar een Gelukkig Leven op zaterdag 16 april 2016 de verdeling van boekjes De weg naar een gelukkig leven: gezond verstand als gids voor een beter leven, gedaan. Dit was in het kader van de campagne Vrede en Solidariteit, die ze in Brussel voeren sinds de laatste tragediën.

Het is een echte niet religieuze morele code, bestaande uit 21 leefregels, geschreven door de humanist Ron Hubbard in 1981. Het toon iedereen de weg naar een gelukkiger leven, met meer succes en meer expansie, ongeacht de socioculturele achtergrond, of zijn geloof.

Meer dan 1000 van deze boekjes (in het Frans en Arabisch) in de Belgische driekleur, die Vrede en Solidariteit aanmoedigen, werden aldus neergelegd bij de handelaars van de gemeente om persoonlijk doorgegeven te worden aan hun familie, vrienden en klanten.

De beschikbaarheid van een dergelijk boekje in het Arabisch werd erg gewaardeerd door vele mensen. Anderen waren ook verrast door de gevoeligheid die de vereniging had ten aanzien van Molenbeek, een aangename gemeente met hele vriendelijke mensen.

Bezoek de website, ontdek de videoclips en de documentaires: www.dewegnaareengelukkigleven.nl

(*) leefregel nr 20: Probeer anderen te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden.


Molenbeek voor Vrede en Solidariteit

Molenbeek voor Vrede en Solidariteit a

Molenbeek voor Vrede en Solidariteit a“Op elk moment en op elke plaats heeft de mens bepaalde waarden gerespecteerd en vereerd. We noemen ze deugden. Ze waren het verschil tussen de barbaar en de beschaafde mens, tussen de chaos en een eerlijke samenleving.” (*)

Brussel. In de gemeente Molenbeek hebben de vrijwilligers van de Belgische vereniging De weg naar een Gelukkig Leven op zaterdag 16 april 2016 de verdeling van boekjes De weg naar een gelukkig leven: gezond verstand als gids voor een beter leven, gedaan. Dit was in het kader van de campagne Vrede en Solidariteit, die ze in Brussel voeren sinds de laatste tragediën.

Het is een echte niet religieuze morele code, bestaande uit 21 leefregels, geschreven door de humanist Ron Hubbard in 1981. Het toon iedereen de weg naar een gelukkiger leven, met meer succes en meer expansie, ongeacht de socioculturele achtergrond, of zijn geloof.

Meer dan 1000 van deze boekjes (in het Frans en Arabisch) in de Belgische driekleur, die Vrede en Solidariteit aanmoedigen, werden aldus neergelegd bij de handelaars van de gemeente om persoonlijk doorgegeven te worden aan hun familie, vrienden en klanten.

De beschikbaarheid van een dergelijk boekje in het Arabisch werd erg gewaardeerd door vele mensen. Anderen waren ook verrast door de gevoeligheid die de vereniging had ten aanzien van Molenbeek, een aangename gemeente met hele vriendelijke mensen.

Bezoek de website, ontdek de videoclips en de documentaires: www.dewegnaareengelukkigleven.nl

(*) leefregel nr 20: Probeer anderen te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden.


Voor een samenleving die gebaseerd is op vertrouwen en wederzijds respect

gal-3728803

gal-3728803Brussel – zondag 10 april 2016. Het Belgische team van de vereniging De Weg naar een gelukkig leven heeft een groot deel van de dag ingezet voor de bewoners en winkeliers van de gemeente Anderlecht om ze vertrouwd te maken met de 21 leefregels die in het boekje De Weg naar een gelukkig leven: gezond verstand als gids voor een beter leven.

Het doel van de campagne met de titel “Vrede en Solidariteit” herinnert ons aan de grote deugden die de fundamenten zijn van een sterke en broederlijke samenleving waarin sprake is van respect, waardigheid, tolerantie en rechtvaardigheid.

Deze morele code werd voor het eerst aangeboden aan handelaars die na deze door te nemen besloten om een paar exemplaren in het Arabisch en het Frans ter beschikking te leggen voor hun klanten.

Zo werden duizenden boekjes verspreid en de betrokken handelaars waren unaniem positief om mee te werken aan de verspreiding van deze waarden, van het restaurant tot het ijssalon via het kapsalon.

Sinds de eerste publicatie in 1981 is het boek De Weg naar een Gelukkig Leven, een echte seculiere morele code geschreven door de humanist Ron Hubbard, zowel uniek en sterk. De distributie verhoogt de rust in buurten die getroffen zijn door geweld, bendes en racisme. Het toont iedereen de weg vooruit naar een gelukkiger, meer succesvol en bloeiend leven, ongeacht hun socio-culturele achtergrond of geloof.

Om u deze boekjes aan te schaffen, neem contact op met op de website http://www.dewegnaareengelukkigleven.nl


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close